Styrelsen

Ordförande

Josephine Lind
Tel: 076 34 02 668
Mail: Här!
Vice Ordförande

Sandra Rudeberg
Tel: 073 680 72 32
Mail: Här!
Sekreterare

Diana Lindroth
Tel: 073 595 97 80
Mail: Här!
Kassör

Sofia Weiss
Tel: 070 775 97 72
Mail: Här!
Ledamot

Evelina Hellenberg
Tel: 073 725 07 15
Mail: Här!
Ledamot

Jessica Gustafsson
Tel: 073 638 34 86
Mail: Här!
Ledamot

Karin Ragnarsson
Tel: 070 494 90 29
Mail: Här!

Suppleant

Julia Bergstrand
Tel: 073 230 80 65
Mail: Här!

Suppleant

Maria Ottosson
Tel: 070 786 75 21
Mail: Här!