Att skriva startlistor

Nedan följer en anvisning till ett snabbt och enkelt sätt att skriva startlistor:

1. Gör i ordning startordningen i något ordbehandlingsprogram.
2. Läs igenom och se så att allt är skrivet enligt anmälningsmallen, korrigera om det behövs
3. Spara dokumentet som en textfil (INTE bara döpa om det) så att det heter "namn".txt
4. Hämta protokollmallen: Kolla först och främst vilken bedömning klassen kommer vara, hur många omgångar är det och vad för gren det kommer vara. Filerna finns på riksförbundets hemsida http://www.skhrf.com/laddaner.htm under tävlingsprotokoll. Ladda ner och spara den på datorn(det är en excelfil). Längre ner på den här sidan finns direkt länkar till de vanliga protokollen som brukas använda.
5. öppna protokollmallen. Klicka på File - Open - Välj textfilen
6. Nu får du upp en Text Import Wizard ruta. Där det står Original data type ska du välja Delimited. Tryck Next.
7. Nu ska du välja delimiter, se till så att bara comma är markerad. Tryck next. Tryck sedan Finish.
8. Nu får du upp ett tomt excelblad med 4 kolumner text. Kopiera kolumnerna (bara 4!) och minimera bladet, så att du kommer till protokollmallen. (Observera att du bara kan kopiera 15 starter åt gången till varje protokollblad, eftersom det inte får plats mer)
9. Markera översta rutan i "klubb"-kolumnen. Gå in på Editmenyn - Paste special. Just nu är Paste All markerat. Byt till paste values.
10. Klart! Kontrollera så att all text syns osv.

Tävlingsprotokoll för bana
Tävlingsprotokoll för höjd & längdhopp

Ska du skriva cupprotokoll så går det tyvärr inte att göra som systemet ovan utan man får helt enkelt skriva in alla startande förhand. Dessa protokoll finner du här under tävlingsprotokoll. Viktigt att kolla hur många klasser just cupen du ska skriva är för att sen kunna ladda ner rätt protokoll.