Husdjursmässan Kista

I början av januari går husdjursmässan av stapeln och självklart är Stockholms Kaninhoppare på plats. Kaninhoppningen är en av de största arrangemangen på mässan och väldigt populärt med fullsatt publik. Här tävlar Sveriges bästa kaniner i elitklass och svårklass om vinsten i de ärofyllda cuperna Sollentunacupen & Stockholmstrofén. I fyra dagar tävlas det för fullt och kaninhoppare från alla hörn i Sverige kommer för att deltaga.

Helt enkelt en tävling man inte vill missa!

Årets tävlingar gick av stapeln den 3-6 Januari och här nedan finner du resultaten från cuperna. Vi vill även passa på att tacka våra fantastiska funktionärer som jobbade så bra under mässan och såklart alla som kom till vår tävling och gjorde att den blev så himla bra!

Resultat Kistamässan 2013

Sollentunacupen
1. Sandra Jönsson- Pralinens Bus & Sus
2. Unni Lundgren - Lövet´s Stay With Me
3. Hendrike Palm - Vintervittra


Stockholmstrofén
1. Tobias Ståhl - Nonstops Gt Ch Dark Temptation
2. Magdalena Åhsblom - Gt CH Diasay Meteora
3. Cecilia Vikström - Pilens Ch Fruktsocker


Fullständiga resultat finner du här


Om Sollentunacupen
Priset instiftades 950104 och man tävlade om det för första gången vid Sollentunamässans "Husdjur i Stad och Land" 5 Januari 1995. Tävlingen skall hållas under mässan.

Ingående grenar är krokigbana svår och rakbana svår. Det skall tävlas om en gång per år enligt ovanstående. Numera är stadgarna ändrade till så att det endast är rak svår som är 4 klasser. Det skall vinnas tre gånger av samma förare för att få behållas för alltid.

Innehavaren av priset är skyldig att se till att tävlingsarrangörerna har tillgång till priset i god tid innan tävlingstillfället. Innehavaren är också skyldig att ersätta eventuell skada eller förlust med likvärdigt pris. Gravyr ombesörjes av innehavaren som annars mister sin inteckning.

Priset skall alltid förvaras i medföljande låda vid transport för att undvika skador. En kopia av stadgarna skall alltid förvaras i lådan.

Skulle StKH upphöra går priset vidare till likvärdig förening som arbetar med kaninhoppning i Stockholms län. Skulle sådan inte kunna utses får sista innehavaren behålla priset för alltid. Skulle tvist uppstå om vilken förening som har rätt till priset skall den lösas av Sveriges kaninhoppares Riksförbund.

Endast medlemmar i Sveriges Kaninhoppares Riksförbund äger rätt att tävla om detta pris.

Stadgarna godkändes på Stockholms Kaninhoppares styrelsemöte 2000-03-30 och undertecknades av Ordförande Maria Ottosson samt Vice ordförande Camilla JanssonOm Stockholmstrofén
Priset instiftades 1998 av Stockholms Kaninhoppare. Priset ska tävlas om en gång per år i samband med Husdjursmässan på Sollentunamässan. Mässan hålls i början på Januari varje år. Om mässan av någon anledning inte skulle anordnas beslutar styrelsen vad man skall göra med priset. Antingen hoppar man över tävlingen det året eller väljer en annan lämplig tidpunkt och plats att arrangera tävlingen på.

Tävlingen går i rakbana elitklass, och den ska vara minst tre fristående klasser (deltävlingar) som ingår. Varje deltävling räknas som en separat klass där certifikat delas ut, sedan räknas en totalvinnare ut. Kaninen får poäng efter placering och den kanin som har minst poäng efter alla deltävlingarna vinner.

Endast medlemmar i Sveriges kaninhoppares Riksförbund äger rätt att tävla om priset. Förare ska vinna priset Fem gånger för att ta hem det för alltid. Innehavaren får själv ombesörja gravyr av priset. Sker inte detta innan nästa tävlingstillfälle mister man sin inteckning. Innehavaren skall också se till att priset finns i tävlan vid nästa tävlingstillfälle, annars mister denne sin inteckning. Om priset skulle skadas eller försvinna är innehavaren skyldig att ersätta det med likvärdigt, i samrådan med Stockholms Kaninhoppare. Vid frakt ska priset förvaras så att det inte kommer till skada. En kopia av stadgarna skall alltid medfölja priset.

Skulle Stockholms Kaninhoppare upphöra går priset till Sveriges Kaninhoppares Riksförbund som får i uppdrag att utse en ny lämplig förvaltare av priset, som skall ha kaninhoppning i Stockholm som arbetsområde. Om en sådan inte skulle kunna utses behåller förbundet priset tills lämplig kandidat kan utses. Priset är under denna tid inte i tävlan, även om kaninhoppning skulle finnas vid ovan nämnda mässa.

Stadgarna godkändes på Stockholms Kaninhoppares styrelsemöte 2001-10-24. Undertecknad av Ordförande Diana Lindroth samt Vice ordförande Jenny Rosenström.